top of page

Termeni si Conditii

Termeni de utilizare ai site-ului

Politica de utilizare a site-ului Frammino.com

Această politică de utilizare acceptabilă („Politică”) stabilește liniile directoare generale și utilizările acceptabile și interzise ale site-ului frammino.com („Site web” sau „Serviciu”) și ale oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (colectiv, „Servicii”). Prezenta politică este un acord legal obligatoriu între dvs. („Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.”) și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL („FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL”, „noi”, „noi” sau „noastre”). Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți obligați de termenii prezentului acord. Dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentului acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Recunoașteți că prezentul acord este un contract între dvs. și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea dvs. de către site și servicii.

 

Activități și utilizări interzise

Nu puteți utiliza site-ul web și serviciile pentru a publica conținut sau a vă angaja în activități ilegale în conformitate cu legislația aplicabilă, care sunt dăunătoare altora sau care ne-ar supune răspunderii, inclusiv, fără limitare, în legătură cu oricare dintre următoarele din care este interzisă în conformitate cu această politică:

 

Distribuirea programelor malware sau a altor coduri malware.

Dezvăluirea informațiilor personale sensibile despre alții.

Colectarea sau încercarea de a colecta informații personale despre terți fără știrea sau consimțământul acestora.

Distribuirea pornografiei sau a conținutului pentru adulți.

Promovarea sau facilitarea prostituției sau a oricăror servicii de escortă.

Găzduirea, distribuirea sau conectarea la pornografie infantilă sau conținut dăunător minorilor.

Promovarea sau facilitarea jocurilor de noroc, violenței, activităților teroriste sau vânzarea de arme sau muniție.

Angajarea în distribuția ilegală a substanțelor controlate, a contrabandei cu medicamente sau a medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.

Gestionarea agregatorilor sau facilitatorilor de plăți, cum ar fi procesarea plăților în numele altor companii sau organizații caritabile.

Facilitarea schemelor piramidale sau a altor modele destinate să solicite plăți de la actorii publici.

Amenințarea cu rău a persoanelor sau bunurilor sau comportament hărțuitor în alt mod.

Testarea manuală sau automată a cardului de credit sau a altor metode de plată disponibile folosind roboți sau scripturi.

Achiziționarea oricăruia dintre Serviciile oferite în numele altcuiva.

Prezentarea greșită sau reprezentarea frauduloasă a produselor sau serviciilor.

Încălcarea proprietății intelectuale sau a altor drepturi de proprietate ale altora.

Facilitarea, asistarea sau încurajarea oricăreia dintre activitățile de mai sus prin intermediul site-ului web și al serviciilor.

Abuz de sistem

Orice Utilizator care încalcă securitatea Website-ului și Serviciilor este supus răspunderii penale și civile, precum și închiderea imediată a contului. Exemplele includ, dar nu se limitează la următoarele:

 

Utilizarea sau distribuirea instrumentelor concepute pentru a compromite securitatea site-ului web și a serviciilor.

Transmiterea intenționată sau neglijentă a fișierelor care conțin un virus de computer sau date corupte.

Accesarea unei alte rețele fără permisiune, inclusiv pentru examinarea sau scanarea vulnerabilităților sau a încălcării măsurilor de securitate sau autentificare.

Scanarea sau monitorizarea neautorizată a datelor din orice rețea sau sistem fără autorizarea corespunzătoare a proprietarului sistemului sau rețelei.

Resurse de servicii

Nu puteți consuma cantități excesive de resurse ale site-ului web și a serviciilor sau utilizați site-ul web și serviciile în niciun fel ceea ce duce la probleme de performanță sau care întrerupe serviciile pentru alți utilizatori. Activitățile interzise care contribuie la utilizarea excesivă includ, fără limitare:

 

Încercări deliberate de supraîncărcare a site-ului web și a serviciilor și difuzarea atacurilor (adică atacuri de refuz de serviciu).

Angajarea în orice alte activități care degradează utilizabilitatea și performanța site-ului web și a serviciilor.

Fără politică de spam

Nu puteți utiliza site-ul și serviciile pentru a trimite mesaje spam sau în bloc mesaje nesolicitate. Menținem o politică de toleranță zero pentru utilizarea site-ului web și a serviciilor în orice mod asociat cu transmiterea, distribuirea sau livrarea oricărui e-mail în bloc, inclusiv e-mailul în vrac nesolicitat sau e-mailuri comerciale nesolicitate, sau trimiterea, asistarea sau punerea în funcțiune a transmiterea e-mailurilor comerciale care nu sunt conforme cu legea SUA CAN-SPAM din 2003 („SPAM”).

Produsele sau serviciile dvs. promovate prin SPAM (adică Spamvertised) nu pot fi utilizate împreună cu site-ul și serviciile. Această prevedere include, dar nu se limitează la, SPAM trimis prin fax, telefon, poștă, e-mail, mesagerie instantanee sau grupuri de știri.

Trimiterea e-mailurilor prin intermediul site-ului web și a serviciilor către listele de e-mail cumpărate („liste sigure”) vor fi tratate ca SPAM.

 

Defăimare și conținut inacceptabil

Apreciem libertatea de exprimare și încurajăm Utilizatorii să respecte cu conținutul pe care îl postează. Nu suntem un editor al conținutului utilizatorului și nu suntem în măsură să investigăm veridicitatea revendicărilor individuale de defăimare sau să stabilim dacă anumite materiale, pe care le-am putea considera inacceptabile, ar trebui cenzurate. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a modera, dezactiva sau elimina orice conținut pentru a preveni vătămarea altora sau a noastră sau a site-ului web și a serviciilor, așa cum este stabilit la propria noastră discreție.

 

Conținut protejat prin drepturi de autor

Materialele protejate prin drepturi de autor nu trebuie publicate prin intermediul site-ului web și al serviciilor fără permisiunea explicită a proprietarului drepturilor de autor sau a unei persoane autorizate în mod explicit să dea această permisiune de către proprietarul drepturilor de autor. După primirea unei cereri de încălcare a drepturilor de autor sau a unei notificări cu privire la o astfel de încălcare, vom derula imediat ancheta completă și, după confirmare, vom notifica persoana sau persoanele responsabile de publicarea acesteia și, la propria noastră discreție, vom elimina materialul care încalcă site-ul și serviciile. Putem rezilia Serviciul utilizatorilor cu încălcări repetate ale drepturilor de autor. Dacă este necesar, pot fi efectuate alte proceduri. Nu ne vom asuma nicio răspundere față de orice utilizator al site-ului web și al serviciilor pentru eliminarea oricărui astfel de material. Dacă credeți că drepturile dvs. de autor sunt încălcate de o persoană sau de persoane care utilizează site-ul și serviciile, vă rugăm să ne contactați pentru a raporta încălcarea drepturilor de autor.

 

Securitate

Îți asumi întreaga responsabilitate pentru menținerea măsurilor de securitate rezonabile pentru contul tău. Sunteți responsabil pentru protejarea și actualizarea oricărui cont de autentificare furnizat pentru site-ul web și servicii. Trebuie să protejați confidențialitatea datelor de conectare și ar trebui să vă schimbați parola periodic.

 

Executare

Ne rezervăm dreptul de a fi singurul arbitru în determinarea gravității fiecărei încălcări și de a întreprinde imediat acțiuni corective, inclusiv, dar fără a se limita la:

 

Suspendarea sau rezilierea Serviciului dvs. cu sau fără notificare în cazul oricărei încălcări a acestei politici. Orice încălcare poate duce, de asemenea, la suspendarea sau rezilierea imediată a contului dvs.

Dezactivarea sau eliminarea oricărui conținut care este interzis de această politică, inclusiv pentru a preveni vătămarea altora sau a noastră sau a site-ului web și a serviciilor, așa cum este stabilit de noi la discreția noastră.

Raportarea încălcărilor către organele de aplicare a legii, astfel cum am stabilit-o noi la discreția noastră.

Dacă nu răspundeți la un e-mail de la echipa noastră de abuz în termen de 2 zile, sau după cum se specifică altfel în comunicarea către dvs., poate rezulta suspendarea sau închiderea contului dvs.

Conturile de utilizator suspendate și închise din cauza încălcărilor nu vor fi reactivate.

 

Nimic din conținutul acestei politici nu va fi interpretat pentru a limita acțiunile sau remediile noastre în vreun fel cu privire la oricare dintre activitățile interzise. Ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice acțiune suplimentară pe care o putem considera adecvată cu privire la astfel de activități, inclusiv, fără limitare, luarea de măsuri pentru recuperarea costurilor și cheltuielilor de identificare a infractorilor și scoaterea acestora de pe site-ul web și servicii și perceperea taxelor de anulare pentru acoperirea costurile noastre. În plus, ne rezervăm în orice moment toate drepturile și căile de atac disponibile pentru noi cu privire la astfel de activități legale sau echitabile.

Raportarea încălcărilor

Dacă ați descoperit și doriți să raportați o încălcare a acestei politici, vă rugăm să ne contactați imediat. Vom investiga situația și vă vom oferi asistență completă.

TERMENI SI CONDITII

Acești termeni și condiții („Acord”) stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului frammino.com („Site web” sau „Serviciu”) și a oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (colectiv, „Servicii”). Prezentul acord este obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. („Utilizator” sau „dvs.”) și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL („FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL”, „noi”sau „noastre”). Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți obligați de termenii prezentului acord.Dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentului acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Recunoașteți că prezentul acord este un contract între dvs. și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL,cu sediul social in strada 1 Decembrie Nr.37A , Ap.2 ,Tunari , Ilfov ,CUI 43676830, numar de ordine in Registrul Comertului J23/666/2021 ,EUID ROONRC.J23/666/2021, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea site-ului și a serviciilor de către dvs.

 

Conturi și calitatea de membru

Pentru a utiliza site-ul web și serviciile, trebuie să aveți cel puțin 16 ani. Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor și prin acceptarea acestui acord, garantați și declarați că aveți cel puțin 16 ani.

Accesarea anumitor zone ale Site-ului web și utilizarea anumitor funcții ale acestuia pot necesita înregistrarea dvs. în calitate de membru. Înregistrarea se realizează gratuit.Atunci când vă înregistrați, trebuie să alegeți un nume de utilizator și o parolă și trebuie să furnizați o adresă e-mail unică, validă și verificabilă. Nu sunt permise dublurile de nume de utilizator și de adrese e-mail. Dacă numele de utilizator sau adresa introdusă este deja în uz, vi se va cere să folosiți una diferita. Vă vom trimite un mesaj e-mail de confirmare conținând informațiile dvs. de înregistrare.

Dacă o sa creați un cont pe site, sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Este posibil, dar nu avem nicio obligație, să monitorizăm și să examinăm conturile noi înainte de a vă putea conecta și a începe să utilizați Serviciile. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului dvs. Trebuie să ne anunțați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau despre orice alte încălcări ale securității. Nu vom fi răspunzători pentru orice acte sau omisiuni de către dvs., inclusiv orice daune de orice fel suferite ca urmare a acestor acte sau omisiuni. Putem suspenda, dezactiva sau șterge contul dvs. (sau orice parte a acestuia) dacă stabilim că ați încălcat orice prevedere a prezentului Acord ori comportamentul sau conținutul dvs. ar tinde să ne afecteze reputația și bunăvoința. Dacă vă ștergem contul din motivele de mai sus, este posibil să nu vă mai înregistrați din nou pentru Serviciile noastre. Este posibil să vă blocăm adresa de e-mail și adresa de protocol Internet pentru a preveni înregistrarea ulterioară.

 

Protectia Datelor Cu Caracter Personal(GDPR)

Achizitionarea de produse si servicii comercializate sau prestate de FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL prin intermediul site-ului Frammino.com presupune indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute in acest proces si implicit consimtamantul dv.cu privire la furnizarea unor informatii personale cum ar fi:nume,prenume,adresa de facturare,adresa de livrare,adresa de e-mail,numar de telefon etc..Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una din preocuparile majore ale FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL,cu sediul social in strada 1 Decembrie Nr.37A , Ap.2 ,Tunari , Ilfov ,CUI 43676830, numar de ordine in Registrul Comertului J23/666/2021 ,EUID ROONRC.J23/666/2021 in calitate de operator de date cu caracter personal si in acest scop va rugam sa cititi aceasta Politica de confidentialitate (Politica de confidentialitate”) AICI 

 

Politica de utilizare cookie 

Această politică privind cookie-urile („Politica”) descrie ce sunt cookie-urile și cum și sunt utilizate de site-ul www.frammino.com („Site web” sau „Serviciu”) și de oricare dintre produsele și serviciile sale conexe (colectiv, „Servicii”) . Prezenta politică este un acord legal obligatoriu între dvs. („Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.”) și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL („FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL”, „noi”, „noi” sau „noastre”). Ar trebui să citiți această politică, astfel încât să puteți înțelege tipurile de cookie-uri pe care le folosim, informațiile pe care le colectăm folosind cookie-uri și modul în care sunt utilizate aceste informații. De asemenea, descrie opțiunile disponibile cu privire la acceptarea sau refuzarea utilizării cookie-urilor.Pentru informații suplimentare  va rugam sa cititi aceasta Politica de utilizare cookie (Politica de cookie) AICI

 

Conținutul utilizatorului

Nu deținem niciun fel de date, informații sau materiale (colectiv, „Conținut”) pe care le trimiteți pe site în timpul utilizării Serviciului. Veți avea responsabilitatea exclusivă pentru acuratețea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat și proprietatea intelectuală sau dreptul de utilizare a întregului conținut trimis. Putem, dar nu avem nicio obligație, să monitorizăm și să examinăm conținutul de pe site-ul web trimis sau creat folosind serviciile noastre de către dvs. Ne acordați permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, reformata, afișa și efectua Conținutul contului dvs. de utilizator numai după cum este necesar pentru a vă furniza Serviciile. Fără a limita oricare dintre aceste declarații sau garanții, avem dreptul, deși nu și obligația, de a refuza sau elimina orice conținut care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă oricare dintre politicile noastre sau este în vreun fel dăunător sau inacceptabil. De asemenea, ne acordați licența de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui Conținutul creat de dvs. sau stocat în contul dvs. de utilizator în scopuri comerciale, de marketing sau pentru orice alt scop similar.

 

Plăți online

In cazul platilor efectuate online cu cardul ,comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de ......Schimbul de date sensibile și private are loc printr-un canal de comunicație securizat SSL și este criptat și protejat cu semnături digitale, iar site-ul și serviciile respectă, de asemenea, standardele de vulnerabilitate PCI, pentru a crea un mediu cât mai sigur posibil pentru utilizatori. Scanările pentru malware sunt efectuate în mod regulat pentru securitate și protecție suplimentară. Dacă, după părerea noastră, achiziția dvs. constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a actului de identitate valabil și, eventual, o copie a unui extras bancar recent pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele și prețurile produselor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă plasată la noi. Putem, la propria noastră discreție, să limităm sau să anulăm cantitățile achiziționate dv. Aceste restricții pot include comenzi plasate de sau sub același cont de client, același card de credit și / sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și / sau de expediere. În cazul în care modificăm sau anulăm o comandă, putem încerca să vă anunțăm contactând adresa de e-mail și / sau adresa de facturare / numărul de telefon furnizate în momentul efectuării comenzii.

 

Acuratețea informațiilor

Ocazional pot exista informații pe site care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi dacă orice informații de pe site-ul web sau servicii sunt inexacte în orice moment fără o notificare prealabilă (inclusiv după ce ați trimis comanda dvs.). Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor de pe site-ul web, inclusiv, fără limitare, informații privind prețurile, cu excepția cazului în care este cerut de lege. Nicio dată specificată de actualizare sau reîmprospătare aplicată pe site nu ar trebui luată pentru a indica faptul că toate informațiile de pe site sau servicii au fost modificate sau actualizate.

 

Copii de rezervă

Nu suntem responsabili pentru conținutul care se află pe site. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere a conținutului. Este responsabilitatea dvs. exclusivă să mențineți o copie de rezervă adecvată a conținutului dvs. Fără a aduce atingere celor de mai sus, în anumite ocazii și în anumite circumstanțe, fără nicio obligație, putem fi în măsură să restabilim unele sau toate datele dvs. care au fost șterse de la o anumită dată și oră, când s-ar putea să fi făcut backup pentru datele noastre scopuri. Nu oferim nicio garanție că datele de care aveți nevoie vor fi disponibile.

 

Reclame

În timpul utilizării de către dvs. a site-ului web și a serviciilor, puteți intra în corespondență sau puteți participa la promoții ale agenților de publicitate sau sponsorilor care își prezintă bunurile sau serviciile prin intermediul site-ului web și al serviciilor. Orice astfel de activitate, precum și orice termeni, condiții, garanții sau declarații asociate cu o astfel de activitate, este numai între dvs. și terțul aplicabil. Nu vom avea nicio răspundere, obligație sau răspundere pentru o astfel de corespondență, cumpărare sau promovare între dvs. și un astfel de terț.

 

Link-uri către alte resurse

Deși site-ul web și serviciile pot face legătura cu alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, aprobare sau afiliere cu orice resursă legată, cu excepția cazului în care este specificat în mod direct aici. Unele dintre linkurile de pe site pot fi „linkuri de afiliere”. Aceasta înseamnă că, dacă faceți clic pe link și cumpărați un articol, FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL va primi un comision de afiliere. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele nici unei companii sau persoane fizice, nici conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să examinați cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse la care accesați printr-un link de pe site și servicii. Conectarea la orice alte resurse din afara site-ului este pe propriul risc.

 

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni stabiliți în acord, vi se interzice utilizarea site-ului web și a serviciilor sau a conținutului: (a) în orice scop ilegal; (b) să solicite altora să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) să încalce orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat; (d) să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) să hărțuiască, să abuzeze, să insulte, să rănească, să defăimeze, să calomnieze, să denigreze, să intimideze sau să discrimineze în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate; (f) să transmită informații false sau înșelătoare; (g) să încărcați sau să transmiteți viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea site-ului web și a serviciilor, a produselor și serviciilor terților sau a internetului; (h) la spam, phish, pharm, pretext, păianjen, crawl sau răzuire; (i) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (j) să interfereze sau să ocolească caracteristicile de securitate ale site-ului web și ale serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau ale internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.

 

Drepturi pentru proprietate intelectuala

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau echitate în sau în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene sau modele, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în judecată pentru răspândire, drepturi asupra invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, înregistrate sau neînregistrate și incluzând toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturi de a solicita prioritate, astfel de drepturi și toate drepturile sau formele similare sau echivalente protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor subsista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Prezentul acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL sau de terți și toate drepturile, titlurile și interesele asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv la FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu site-ul și serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu site-ul web și servicii pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență pentru reproducerea sau utilizarea oricăruia dintre FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL sau mărci comerciale ale terților.

 

Declinarea garanției

Sunteți de acord că un astfel de serviciu este furnizat „așa cum este” și „în măsura în care este disponibil” și că utilizarea site-ului web și a serviciilor este exclusiv pe propria răspundere. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, expres sau implicit, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare. Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dvs. sau că Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau cu privire la acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul Serviciului sau care vor fi corectate defectele Serviciului. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și / sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se fac la propria discreție și risc și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune sau pierderi de date care rezultă din descărcarea unui astfel de material. și / sau date.

 

Limitarea răspunderii

În cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, în niciun caz FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de nicio persoană pentru orice fel de daune indirecte, accidentale, speciale, punitive, de acoperire sau de consecință (inclusiv, fără limitare, daune pentru profiturile pierdute, venituri, vânzări, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea afacerii, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri) oricum au fost cauzate, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delict, garanție, încălcarea obligației legale, neglijență sau altfel, chiar dacă partea responsabilă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea agregată a FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL și a afiliaților, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențierilor acesteia referitoare la servicii va fi limitată la o sumă mai mare de un dolar sau orice sumă plătită efectiv în numerar de la dvs. către FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL pentru perioada precedentă de o lună înainte de primul eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică, de asemenea, dacă acest remediu nu vă compensează pe deplin pentru pierderile sau eșecurile scopului său esențial.

 

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să păstrați FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL și afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii și licențiatorii săi inofensivi pentru și împotriva oricărei răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care apar din acuzațiile, revendicările, acțiunile, disputele sau cererile formulate de terți împotriva oricăror dintre acestea ca urmare a sau referitoare la conținutul dvs., utilizarea site-ului și a serviciilor sau a oricărei abateri intenționate din partea dvs.

 

Separabilitate

Toate drepturile și restricțiile conținute în prezentul acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nici o lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă acest acord ilegal, invalid sau inexecutabil. În cazul în care o dispoziție sau o parte a oricărei dispoziții a prezentului acord va fi considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, părțile intenționează ca dispozițiile sau porțiunile rămase să constituie acordul lor cu privire la obiectul prezentului document, precum și toate aceste dispoziții rămase sau porțiuni ale acestora vor rămâne în vigoare și efect.

 

Soluționarea litigiilor

Orice neintelegere in legatura cu utilizarea magazinului online www.frammino.com va fi rezolvata pe cale amiabila intre parti.Daca o asemenea cale de rezolvare nu este posibila ,litigiul poate fi inaintat de catre client spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Formarea, interpretarea și executarea prezentului Acord și a oricăror dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile de fond și procedurale ale României, fără a se ține seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabil, legile României. . Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de subiectul prezentului document vor fi instanțele situate în România, iar dvs. vă supuneți competenței personale a acestor instanțe. Prin prezenta renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului acord.

 

Misiune

Nu aveți dreptul să atribuiți, să revindeți, să sub-licențați sau să transferați în alt mod sau să delegați vreunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. prezentate, în totalitate sau parțial, fără consimțământul nostru prealabil scris, care consimțământ va fi la propria noastră discreție și fără obligație; orice astfel de cesiune sau transfer va fi nulă. Suntem liberi să cedăm oricare dintre drepturile sau obligațiile sale prezentate, în totalitate sau parțial, oricărei terțe părți ca parte a vânzării tuturor activelor sau a stocurilor sale sau în mod substanțial sau ca parte a unei fuziuni.

 

DECLINAREA RESPONSABILITATII

 

Această declinare de responsabilitate („Declinare de responsabilitate”) stabilește liniile directoare generale, dezvăluirile și condițiile de utilizare de către dvs. a site-ului frammino.com („Site web” sau „Serviciu”) și a oricăruia dintre produsele și serviciile sale conexe (colectiv, „Servicii”) . Această declinare de responsabilitate este un acord legal obligatoriu între dvs. („Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.”) și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL („FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL”, „noi”, „noi” sau „noastre”). Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, recunoașteți că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să fiți legat de termenii acestei clauze de declinare a responsabilității. Dacă intrați în această declinare de responsabilitate în numele unei companii sau al unei alte persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate de această declinare de responsabilitate, caz în care termenii „Utilizator”, „dvs.” sau „dvs.” se vor referi către o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei clauze de declinare a responsabilității, nu trebuie să acceptați această clauză de declinare a responsabilității și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Recunoașteți că această Declinare de responsabilitate este un contract între dvs. și FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea site-ului și a Serviciilor de către dvs.

 

Reprezentare

Orice puncte de vedere sau opinii reprezentate pe site aparțin exclusiv FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, creatorilor de conținut și angajaților săi și nu reprezintă cele ale persoanelor, instituțiilor sau organizațiilor cu care FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL poate sau nu să fie asociată în calitate profesională sau personală dacă nu este specificat în mod explicit. Orice puncte de vedere sau opinii nu sunt menite să denatureze nicio religie, grup etnic, club, organizație, companie sau persoană.

 

Conținut și postări

Nu puteți modifica, imprima sau copia nicio parte a site-ului și a serviciilor. Includerea oricărei părți a site-ului web și a serviciilor într-o altă lucrare, indiferent dacă este tipărită sau electronică sau într-o altă formă sau includerea oricărei părți a site-ului web și a serviciilor pe o altă resursă prin încorporarea, încadrarea sau altfel fără permisiunea expresă a FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL este interzis.

 

Puteți trimite conținut nou și puteți comenta conținutul existent pe site. Prin încărcarea sau punerea la dispoziție în orice fel a oricărei informații către FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, acordați FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL dreptul nelimitat și perpetuu de a distribui, afișa, publica, reproduce, reutiliza și copia informațiile conținute în aceasta. Nu puteți identifica nicio altă persoană prin intermediul site-ului web și al serviciilor. Nu puteți posta conținut care este defăimător, fraudulos, obscen, amenințător, invadator al drepturilor de confidențialitate ale altei persoane sau care este ilegal în alt mod. Nu puteți posta conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei alte persoane sau entități. Nu aveți dreptul să postați conținut care să includă orice virus de calculator sau alt cod conceput pentru a perturba, deteriora sau limita funcționarea oricărui software sau hardware al computerului.

 

Compensare și sponsorizare

Site-ul și Serviciile pot conține forme de publicitate. Spațiul publicitar va fi întotdeauna identificat ca atare. Unele dintre linkurile de pe site pot fi „linkuri de afiliere”. Aceasta înseamnă că, dacă faceți clic pe link și cumpărați un articol, FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL va primi un comision afiliat.

 

Renunțarea la condiții fizice și medicale

Informațiile disponibile pe site sunt doar pentru informații generale de sănătate și nu sunt destinate să fie un substitut pentru sfatul medical, diagnostic sau tratament profesional. Nu trebuie să vă bazați exclusiv pe informațiile furnizate pe site-ul web pentru nevoile dumneavoastră de sănătate. Toate întrebările medicale specifice trebuie prezentate propriului furnizor de asistență medicală și trebuie să solicitați sfaturi medicale cu privire la sănătatea dvs. și înainte de a începe orice nutriție, scădere în greutate sau orice alt tip de program de antrenament.

 

Dacă alegeți să utilizați informațiile disponibile pe site-ul web fără consultarea prealabilă și cu acordul medicului dumneavoastră, sunteți de acord să acceptați întreaga responsabilitate pentru deciziile dvs. și sunteți de acord să mențineți inofensiv FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, agenții săi, angajații, contractanții și companiile afiliate din orice răspundere cu privire la vătămări sau boli ale dvs. sau ale proprietății dvs. care rezultă din sau sunt legate de utilizarea acestor informații.

 

Pot exista riscuri asociate participării la activități prezentate pe site-ul web pentru persoanele cu o stare de sănătate bună sau slabă sau cu condiții de sănătate fizică sau mentală preexistente. Dacă alegeți să participați la aceste riscuri, faceți acest lucru din voia și voința voastră proprie, asumându-și în mod conștient și voluntar toate riscurile asociate cu astfel de activități.

 

Rezultatele obținute din informațiile disponibile pe site-ul web pot varia și se vor baza pe background-ul dvs. individual, sănătatea fizică, experiența anterioară, capacitatea, capacitatea de a acționa, motivația și alte variabile. Nu există garanții cu privire la nivelul de succes pe care îl puteți experimenta.

 

Nu sfaturi juridice

Informațiile furnizate pe site-ul web au doar scop informativ general și nu reprezintă o alternativă la consilierea juridică a avocatului dvs., a altui furnizor de servicii profesionale sau a expertului. Nu este destinat să ofere sfaturi juridice sau opinii de niciun fel. Nu trebuie să acționați sau să vă abțineți să acționați, bazându-vă exclusiv pe informațiile furnizate pe site-ul web, fără a solicita mai întâi sfaturi juridice adecvate sau alte sfaturi profesionale. Dacă aveți întrebări specifice cu privire la orice problemă juridică, trebuie să vă consultați avocatul, alt furnizor de servicii profesionale sau expertul. Nu trebuie să întârziați niciodată să solicitați consiliere juridică, să nu luați în considerare consilierea juridică sau să începeți sau să întrerupeți orice acțiune juridică din cauza informațiilor de pe site-ul web.

 

Informațiile de pe site sunt furnizate numai pentru confortul dumneavoastră. Este posibil ca aceste informații să nu aibă valoare probatorie și ar trebui să fie verificate în raport cu surse oficiale înainte de a fi utilizate în orice scop. Este responsabilitatea dvs. să stabiliți dacă aceste informații sunt admisibile într-o anumită procedură judiciară sau administrativă și dacă există alte cerințe de probă sau de depunere. Utilizarea acestor informații este pe propriul risc.

 

Nu sfaturi financiare

Informațiile de pe site sunt furnizate numai pentru confortul dvs. și nu sunt destinate a fi tratate ca sfaturi financiare, de investiții, fiscale sau de altă natură. Nimic din conținutul site-ului nu constituie o solicitare, recomandare, aprobare sau ofertă de către FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, agenții săi, angajații, contractanții și orice companii afiliate pentru a cumpăra sau vinde orice valori mobiliare sau alte instrumente financiare.

 

Tot conținutul de pe acest site este o informație cu caracter general și nu abordează circumstanțele unei anumite persoane sau entități. Nimic din site nu constituie consultanță profesională și / sau financiară și nici o informație de pe site nu reprezintă o declarație cuprinzătoare sau completă a aspectelor discutate sau a legii cu privire la acestea. Dumneavoastră vă asumați singura responsabilitate de a evalua meritele și riscurile asociate cu utilizarea oricărei informații sau a altor conținuturi de pe site înainte de a lua decizii bazate pe astfel de informații. Sunteți de acord să nu responsabilizați FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, agenții săi, angajații, contractanții și orice companii afiliate răspunzătoare pentru orice posibilă cerere de despăgubire rezultată din orice decizie pe care o luați pe baza informațiilor puse la dispoziția dvs. prin intermediul site-ului web.

 

Nu sfaturi de investiții

Toate investițiile sunt extrem de speculative și implică un risc substanțial de pierdere. Îi încurajăm pe toți să investească foarte atent. De asemenea, încurajăm investitorii să primească sfaturi personale de la consilierul dvs. profesional de investiții și să efectueze investigații independente înainte de a acționa asupra informațiilor găsite pe site. Nu garantăm în niciun fel sau garantăm succesul oricărei acțiuni pe care le întreprindeți în baza declarațiilor sau informațiilor disponibile pe site.

 

Performanța anterioară nu este neapărat indicativă a rezultatelor viitoare. Toate investițiile prezintă un risc semnificativ și toate deciziile de investiții ale unei persoane rămân responsabilitatea specifică a persoanei respective. Nu există nicio garanție că sistemele, indicatorii sau semnalele vor avea ca rezultat profituri sau că nu vor duce la pierderi totale sau parțiale. Toți investitorii sunt sfătuiți să înțeleagă pe deplin toate riscurile asociate oricărui tip de investiție pe care aleg să o facă.

 

Recenzii și mărturii

Mărturiile sunt primite sub diferite forme printr-o varietate de metode de depunere. Sunt experiențe individuale, care reflectă experiențe ale celor care au folosit site-ul web și serviciile într-un fel sau altul. Cu toate acestea, acestea sunt rezultate individuale, iar rezultatele variază. Nu susținem că sunt rezultate tipice pe care consumatorii le vor obține în general. Mărturiile nu sunt neapărat reprezentative pentru toți cei care vor utiliza Website-ul și Serviciile, iar FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL nu este responsabilă pentru opiniile sau comentariile disponibile pe Website și nu le împărtășește neapărat. Toate opiniile exprimate sunt strict punctele de vedere ale recenzenților.

 

Mărturiile afișate sunt date textual, cu excepția corecțiilor gramaticale sau de erori de tastare. Este posibil ca unele mărturii să fi fost editate pentru claritate sau scurtate în cazurile în care mărturia originală a inclus informații străine fără relevanță pentru publicul larg. Mărturiile pot fi revizuite pentru autenticitate înainte de a fi disponibile pentru vizualizare publică.

 

Despăgubiri și garanții

Deși am făcut toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile conținute pe site-ul web sunt corecte, FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL nu este responsabilă pentru orice erori sau omisiuni sau pentru rezultatele obținute din utilizarea acestor informații. Toate informațiile de pe site sunt furnizate „ca atare”, fără nicio garanție de exhaustivitate, acuratețe, actualitate sau rezultatele obținute din utilizarea acestor informații și fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. În niciun caz FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL, sau partenerii săi, angajații sau agenții săi nu vor fi răspunzători față de dvs. sau de oricine altcineva pentru orice decizie luată sau acțiune întreprinsă în baza informațiilor de pe site-ul web sau pentru orice daune consecutive, speciale sau similare chiar dacă este informat despre posibilitatea unor astfel de daune.

 

În plus, la fel ca în orice afacere, rezultatele dvs. pot varia și se vor baza pe capacitatea dvs. individuală, experiența, expertiza și nivelul dorinței. Nu există garanții cu privire la nivelul de succes pe care îl puteți experimenta. Nu există nicio garanție că veți obține venituri și că acceptați riscul ca diferențele de venit și de venit să difere în funcție de persoană. Succesul fiecărui individ depinde de experiența, dedicarea, dorința și motivația sa. Utilizarea informațiilor de pe site și servicii ar trebui să se bazeze pe propria diligență și sunteți de acord că FRAMMINO NVGP SHOPPING SRL nu este responsabilă pentru succesul sau eșecul afacerii dvs. care este direct sau indirect legat de cumpărarea și utilizarea informații, produse și servicii revizuite sau promovate pe site. Informațiile conținute pe site-ul web pot fi modificate în orice moment și fără avertisment.

Modificări și modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declinare de responsabilitate sau termenii acesteia referitoare la site-ul web și servicii, cu efect după publicarea unei versiuni actualizate a acestei declinări de responsabilitate pe site-ul web. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea continuă a site-ului web și a serviciilor după astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări.

 

Acceptarea acestei declinări de responsabilitate

Recunoașteți că ați citit această Declinare de responsabilitate și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acesteia. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, sunteți de acord să fiți obligat de această declinare de responsabilitate. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestei clauze de declinare a responsabilității, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați site-ul web și serviciile.

 

Contactati-ne

Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre această Declinare de responsabilitate sau doriți să ne contactați cu privire la orice problemă legată de aceasta, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact sau trimiteți un e-mail la contact@frammino.com

Modificări ale acestui acord

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând acest Acord sau termenii acestuia referitori la Site-ul web și Servicii, cu efect după publicarea unei versiuni actualizate a Acordului pe Site. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea continuă a site-ului web și a serviciilor după astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări.

 

Acceptarea acestor termeni

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, sunteți de acord să fiți obligat prin prezentul acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați site-ul web și serviciile.

 

Contactati-ne

Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre acest Acord sau doriți să ne contactați cu privire la orice problemă legată de acesta, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact, trimiteți un e-mail la contact@frammino.com sau scrieți o scrisoare către Strada 1 Decembrie Nr.37A, Ap.2, Tunari, Ilfov, 077180, Romania

 

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 19 februarie 2021

bottom of page